יום ב', יא’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית ייחודיות: תורני ייחודיות: טכנולוגי הרב יחזקאל שמעוני אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר
בז' בחשוון מתחילים לבקש מבורא העולם שישלח גשמים. עושים זאת בתפילת העמידה, בברכת השנים המבקשת מבורא העולם "ברך עלינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה." בברכה זו מוסיפים את הטקסט "ותן טל ומטר לברכה" המבקש כי האלוקים יעניק לנו טל וגשמי ברכה.

מפלס הכינרת עלה או ירד? כמה ס"מ של גשמים ירדו? שאלות אלו רלבנטיות מאוד בארץ ישראל בה אספקת המים מתבססת רבות על מי גשמים. כבר לפני שנכנסו לארץ הודיע האלוקים לבני ישראל כי "הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם... (אלא היא) ארץ הרים ובקעות, למטר השמים תשתה מים" (דברים, יא יא). לפיכך, כאשר קרב ובא החורף, מקדישים תפילה מיוחדת על הגשמים המבקשת שבורא העולם יפתח את אוצרות השמים ויעניק לנו גשמי ברכה שירוו את הארץ. הבקשה על הגשמים נמשכת עד ליום הראשון של חג הפסח.ז' בחשוון: מבקשים את הגשמיםלמרות שעונת הגשמים בארץ ישראל יכולה להיפתח מיד לאחר חג הסוכות, תיקנו חכמים להמתין עם בקשת הגשמים עד לז' בחשוון.מדוע?בימי בית המקדש היו כל תושבי ארץ ישראל (וכן רבים מחוצה לה) עולים לרגל לירושלים. היהודי שהתגורר במיקום הכי מרוחק מירושלים התגורר על גדות נהר פרת, והמסע אל ביתו ארך כשבועיים. כדי שגם הגרים במרחקים יוכלו לשוב לביתם בנוחיות מבלי להתעכב בדרכים בוציות, התעכבה בקשת הגשמים עד לז' בחשוון. בז' בחשוון מתחילים לבקש מבורא העולם שישלח גשמים. עושים זאת בתפילת העמידה, בברכת השנים המבקשת מבורא העולם "ברך עלינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה." בברכה זו מוסיפים את הטקסט "ותן טל ומטר לברכה" המבקש כי האלוקים יעניק לנו טל וגשמי ברכה.